Szkolenia

Mając na uwadze specyfikę i różnorodność potrzeb moich klientów, wykorzystując własne doświadczenie stworzyłem autorski program szkoleń. Jego celem jest wspieranie w rozwiązywaniu bieżących problemów i wspomaganie w ciągłym rozwoju poprzez wskazywanie nowych szans i możliwości na zmieniającym się rynku.

Pro Fungi posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze 2.24/00186/2016 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Obecność w nim upoważnia mnie do prowadzenia szkoleń dofinansowanych z Urzędów Pracy.

 

Pro Fungi
  • O mnie
  • Szkolenia
  • Doradztwo
  • Grzyby egzotyczne
  • Kontakt