Jesteśmy w RIS!
Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), co upoważnia nas do prowadzenia szkoleń finansowanych przez Urzędy Pracy. rejestr jest ogólnodostępny. Można go przeglądać na stronie