Blog

SKUTECZNE TESTY NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ

SKUTECZNE TESTY NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ

Jaki test jest skuteczny?

Tak naprawdę każdy test diagnostyczny powinien mieć określone dwa wskaźniki: czułość i swoistość. Co one mówią?

Pokażę to na przykładzie. Idealny test  powinien wykryć wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą spowodować rozwój lub rozprzestrzenienie choroby na pozostałą, zdrową część uprawy. Im lepiej test sobie z tym radzi, tym ma większą czułość. Ale nawet 100-proc. czułość nie zapewni tego, że test jest dobry. Dlaczego? 

Paradoksalnie maksymalną czułość będzie miał test, który pokaże zanieczyszczenie mikrobiologiczne grożące infekcją… na każdej badanej powierzchni. Bo jeśli każda pobrana próbka w pieczarkarni wyjdzie z wynikiem dodatnim, to taki test oczywiście nie przegapi żadnego przypadku. Taki test będzie miał 100-procentową czułość, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że będzie też całkowicie bezużyteczny. Fachowo mówi się, że test jest zły, bo ma zbyt duży odsetek wskazań „fałszywie dodatnich”. 

Takimi testami będą wszystkie uniwersalne testy do badania czystości powierzchni w przemyśle spożywczym stosowane w pieczarkarstwie.

Dlatego przy ocenie testu oprócz czułości bierze się także pod uwagę jego „swoistość” lub inaczej mówiąc „selektywność” Ten wskaźnik pokazuje, czy test wykrywa tylko to, w co jest wymierzony i nic ponadto. Im swoistość testu większa, tym mniej fałszywych alarmów.

Inaczej mówiąc, 100-proc. swoistość testu oznacza, że jeśli w badanej próbce z pieczarkarni nie ma śladu żywego grzyba Verticillium to, zawsze dostaniemy wynik negatywny. Jeśli już test podnosi alarm, to się nie myli. 

Idealny test ma 100-proc. czułość i 100-proc. swoistość, wykrywa wszystkie żywe fragmenty grzyba Verticillium, i się w tym nigdy nie myli.  

Oferuję przeprowadzenie badań wykrywających obecność suchej zgnilizny w pieczarkarni stosując skuteczne metody badawcze, najnowszy sprzęt i selektywne testy w celu określenia poziomu zagrożeń infekcjami podczas całego procesu produkcyjnego. 

Testy wykrywające obecność patogenu suchej  zgnilizny obejmują badania powierzchni produkcyjnych, pomieszczeń socjalnych, maszyn i urządzeń, rąk i ubrań pracowników. Pobieram próbki z powierzchni metodą wymazów.

Mogę również przeprowadzić badanie na obecność innych patogenów pieczarki oraz testy potwierdzające skuteczność mycia i dezynfekcji w pieczarkarni.

W kategorii: Aktualności

Napisz komentarz

Pro Fungi
  • O mnie
  • Szkolenia
  • Doradztwo
  • Grzyby egzotyczne
  • Kontakt